Zapewniamy pełne wsparcie dla Państwa firmy w zakresie usług serwerowych takich jak:

  • zdalny backup danych dla firm,
  • serwery VPS,
  • serwery dedykowane,
  • serwery WWW, FTP, e-mail itp.

5HT-Studio oferuje swoim Klientom najnowsze rozwiązania w dziedzinie nowoczesnych systemów serwerowych, zapewniając szybkie i niezawodne funkcjonowanie
każdego projektu. Oferujemy wydajne łącza zapewniające szybką transmisję, wielostopniowy system bezpieczeństwa danych oraz najnowszy sprzęt.

Zdalny backup danych
Lokalny backup danych jest ważny bo zabezpiecza nas w razie awarii urządzenia czy systemu, ale nie zabezpiecza naszych danych przed zdarzeniami losowymi tj.

  • kradzież,
  • powódź,
  • pożar,
  • trzęsienie ziemi,
  • zalanie budynku,
  • itp.

Dlatego w świecie IT coraz większy priorytet otrzymuje backup do lokalizacji zdalnych, zabezpieczający
przed tego typu wypadkami. Prowadzi to do tego, że dobrą praktyką jest wykonywanie dwupoziomowego backup-u lokalnego i zdalnego. Oferujemy kompletne
rozwiązanie, służące do tworzenia kopii zapasowych z komputerów stacjonarnych, laptopów oraz serwerów.
Serwery VPS to zwirtualizowany serwer dedykowany. Pozwala na wykonywanie praktycznie wszystkich operacji jak na serwerze dedykowanym. Klient otrzymuje dostęp
administratora (root) do serwera. Ma możliwość instalowania własnych aplikacji i konfigurowania ich według własnych potrzeb.

Serwer